Roll of Honour

Roll Of Honour (2010-2016)


Year Humanities Science Commerce
2010-2011 Soven Trehan Radhika Nair Jyoti Yadav
2011-2012 Jyoti Lohia Arjoon Sharma Kirthana Singh (NCR Topper)
2012-2013 Shreya Sahoo Ashish Verma Pranav Jain
2013-2014 Sanjana Agarwal Varnika Khandelval Taru Tekriwal
2014-2015 Alankrita Singh Ayushree Gupta Charu Singh
2015-2016 Vanshika Singh Anshu Bhoyar P.S.S Abhinav and Kunwar Raj Singh Chadha
2016-2017 Anushreshth Upadhyay Debargho Basak Vishu Surana